top of page

Η Π.ΕΝ.Η.Η.Ε.Ν

H Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού (Π.ΕΝ.Η.Η.Ε.Ν.) ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί το μοναδικό Ιστορικό και Πανελλαδικό Σωματείο των Ελλήνων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Ε.Ν. πάσης τάξεως.

Η Ένωση μας αποτελεί πρωτοβάθμιο Ναυτεργατικό Σωματείο - μέλος της μοναδικής Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Ναυτεργατικής Οργάνωσης, ήτοι της Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.). Επίσης, αποτελεί μέλος του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς (Ε.Κ.Π.).

Στους Καταστατικούς Σκοπούς της Ενώσεως μας είναι η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των συναδέλφων μας Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών πάσης τάξεως Εμπορικού Ναυτικού σε όλες τις Αρμόδιες Αρχές, είτε Δικαστικές είτε Διοικητικές, καθώς και σε κάθε αρμόδιο ιδιωτικό φορέα.

Η Ένωση μας αγωνίζεται, επίσης, για την πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις ένταξη των συναδέλφων μας στην οργανική σύνθεση όλων των κατηγοριών πλοίων και τη θεσμοθέτηση των καθηκόντων τους σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, καθώς και την αναγνώριση της Ιεραρχίας των στον Εσωτερικό Κανονισμό που τους αρμόζει βάσει των επί του πλοίου καθηκόντων τους.

Παράλληλα, η Ένωση μας αγωνίζεται για την περιφρούρηση και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και αιτημάτων τωνμελών της και την ανεύρεση μόνιμης και σταθερής απασχόλησης σε αυτά.

Επιπροσθέτως, η Ένωση μας αγωνίζεται για την ουσιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και της Δημόσιας και δωρεάν μετεκπαίδευσης των συναδέλφων μας.

Τέλος, η Ένωσης μας αποτελεί ενεργό μέλος του Ναυτεργατικού και Εργατικού Κινήματος και αγωνίζεται για την υπεράσπιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των θεμελιωδών Ατομικών και Συλλογικών Εργατικών Δικαιωμάτων.

bottom of page